English version of this page

Byplanlegging etter koronakrisen

Hvordan bruker vi byene under koronakrisen? 

Bildet kan inneholde: byområde, urbant område, by, dagtid, menneskelig oppgjør.

Om prosjektet

Under koronakrisen bruker vi byene annerledes. Flere har hjemmekontor, vi bruker nærområdene mer, vi blir oppfordret til ikke å ta kollektivtransport. Noen bor i store hus eller leiligheter, noen bor trangt. Noen har mulighet for hjemmekontor andre må være fysisk tilstede på jobb. Noen bor sentralt og har kort avstand til arbeidsplassen, noen bor utenfor bykjernen og/eller er avhengig av kollektiv eller bil for å komme seg til jobb.

Prosjektet søker å svare på disse spørsmålene; 

  • Kan koronakrisen forsterke opplevelsen av at miljøtiltak rammer skjevt? 
  • Vil koronakrisen endre transportvanene våre også i fremtiden? 
  • Vil noen områder og befolkningsgrupper være ekstra utsatt for smitte og økte økonomiske kostnader som følge av koronatiltak knyttet til transport og smittevern? 
  • Historisk var sykdomsforebygging en av årsakene til at man begynte med moderne byplanlegging i Norge. Vil krisen gjøre at politikere og myndigheter vil tenke annerledes om byplanlegging i nær fremtid? 

Mål

Skal vi lykkes med et grønt skiftet er man avhengig av en sterk oppslutning i befolkningen. Dette prosjektet vil gi oss kunnskap om hvordan koronatiltak knyttet til transport og byutforming rammer befolkning ulikt i Oslo. Med kunnskapen oppnådd i dette prosjektet vil vi vite mer om hvordan befolkningen bosatt ulike steder og med ulik arbeids- og livssituasjon blir påvirket og reagerer på tiltak iverksatt. Dette vil gi oss kunnskap om tiltak som fremmer et grønt skifte vil påvirke ulike deler av befolkningen. 

Samarbeid

Prosjektet er en del av Include og er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Varighet

Prosjektet varer fra august 2020 - desember 2021

 

 

Publisert 3. juni 2020 11:35 - Sist endret 30. nov. 2021 15:45