Arbeidspakke 5: Læring på tvers av landegrenser

Hva slags lærdom kan vi trekke ut av erfaringer og forskning i Durham, England, med hensyn til energirettferdighet og kommunenes rolle i energiomstilling?

Hva slags lærdom kan vi trekke ut av erfaringer og forskning i Storbritannia, med hensyn til energirettferdighet og kommunenes rolle i energiomstilling? I arbeidspakke fem samarbeider vi med Durham University og universitetets Durham Energy Institute for å fremme samskapning av kunnskap på tvers av landegrenser og kulturer. Forskningen i Durham utforsker styringspraksiser på kommunalt nivå og sammenligner disse på tvers av Norge og Storbritannia.

Publisert 3. feb. 2020 10:46 - Sist endret 6. mars 2020 12:06