English version of this page

Hvordan skape sosialt inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet?

Velkommen til forskningssenteret Includes åpningsarrangement!

Bildet kan inneholde: rom, stue, media, møbler, fjernsyn.

Include ser blant annet på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører. Foto: Benjamin Warde

Vi feirer etableringen av Include som forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling - og ønsker alle velkommen!

Se arrangementet på Facebook


Program

Moderator: Kristin Halvorsen, Direktør CICERO

Kl. 8.15 - 8.55 Kaffe og registrering 

Kl. 09.00  Velkommen

 • Velkommen ved Svein Stølen, Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Åpningstale ved Aase Marthe Johansen Horrigmo, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 • Åpningshilsen ved Fridtjof Unander, Norges forskningsråd 
 • Hvorfor Include? ved NN, brukerpartner (tbc) og Tanja Winther, Leder Include/Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO
 • Kort film om tematikken i Include

Klimapolitikk og rettferdighet

 • Å evaluere nasjonal klimapolitikk: Erfaringer fra Sveriges Klimatpolitiska råd ved Katarina Eckerberg, Professor ved Umeå Universitet og medlem av Includes internasjonale ekspertgruppe
 • Rettferdighet i et internasjonalt perspektiv: Hvem har ansvaret når det regner? ved Terje Tvedt, Professor ved Universitetet i Bergen

Kl. 10.30 Pause med kake 

Glimt fra forskningen 

 • Strømbrudd på glemte steder, ved Ulrikke B. Wethal, Postdoktor, SUM, UiO
 • Den sørsamiske befolkningens erfaringer med vindkraft, ved Susanne Normann, Ph.d.-stipendiat, SUM, UiO
 • Energifattigdom i en rik vannkraftnasjon, ved Torjus Lunder Bredvold, masterstudent, SUM, UiO og Fridtjof Nansens Institutt
 • Kollektive boformer i et bærekraftsperspektiv, ved Fride Sofie Spjelkavik Larsen, masterstudent, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Samtale: Hvordan sikre at ulike grupper blir hørt?  

Ledet av Geir Ramnefjell (Politisk redaktør, Dagbladet):

Gitt at vi har et akutt behov for klima- og miljøtiltak: hvordan sikrer vi at ulike grupper blir hørt, forstått og tatt hensyn til i utforming av løsninger? Deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer og sine synspunkter på hva som blir de viktigste spørsmålene og utfordringene i tiden fremover. Med:

  Kunstnerisk innslag ved Liv Andrea Hauge med bandet Bird Orchestra

  Avsluttende ord ved Tanja Winther

  Kl. 12.30 Lett lunsjservering og programslutt


  Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding. 

  Publisert 25. nov. 2019 15:45 - Sist endret 11. feb. 2020 09:58