English version of this page

Avlyst: Hvordan skape sosialt inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet?

Velkommen til forskningssenteret Includes åpningsarrangement!

Bildet kan inneholde: rom, stue, media, møbler, fjernsyn.

Include ser blant annet på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører. Foto: Benjamin Warde

Vi feirer etableringen av Include som forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling - og ønsker alle velkommen!

Se arrangementet på Facebook


Program

Moderator: Kristin Halvorsen, Direktør CICERO

Kl. 8.15 - 8.55 Kaffe og registrering 

Kl. 09.00  Velkommen

Klimapolitikk og rettferdighet

  • Å evaluere nasjonal klimapolitikk: Erfaringer fra Sveriges Klimatpolitiska råd ved Katarina Eckerberg, Professor ved Umeå Universitet og medlem av Includes internasjonale ekspertgruppe
  • Rettferdighet i et internasjonalt perspektiv: Hvem har ansvaret når det regner? ved Terje Tvedt, Professor ved Universitetet i Bergen

Kl. 10.30 Pause med kake 

Glimt fra forskningen 

  • Strømbrudd på glemte steder, ved Ulrikke B. Wethal, Postdoktor, SUM, UiO
  • Den sørsamiske befolkningens erfaringer med vindkraft, ved Susanne Normann, Ph.d.-stipendiat, SUM, UiO
  • Energifattigdom i en rik vannkraftnasjon, ved Torjus Lunder Bredvold, masterstudent, SUM, UiO og Fridtjof Nansens Institutt
  • Kollektive boformer i et bærekraftsperspektiv, ved Fride Sofie Spjelkavik Larsen, masterstudent, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kunstnerisk innslag ved Liv Andrea Hauge med bandet Bird Orchestra

Samtale: Hvordan sikre at ulike grupper blir hørt?  

Ledet av Geir Ramnefjell (Politisk redaktør, Dagbladet):

Gitt at vi har et akutt behov for klima- og miljøtiltak: hvordan sikrer vi at ulike grupper blir hørt, forstått og tatt hensyn til i utforming av løsninger? Deltakerne inviteres til å dele sine erfaringer og sine synspunkter på hva som blir de viktigste spørsmålene og utfordringene i tiden fremover. Med:

Avsluttende ord ved Tanja Winther

Kl. 12.30 Lett lunsjservering og programslutt


Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding. 

Publisert 25. nov. 2019 15:45 - Sist endret 9. okt. 2020 11:16