INCLUDE Lunsj: Rettferdige strømpriser og støtteordninger

Forskere fra Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå presenterer nye forskningsresultateter i dette digitale lunsjseminaret.

Eldre dame setter tallerken med mat inn i mikrobølgeovn

Foto: Benjamin Ward, Include

Se videoopptak av webinaret her:

 

 

Se Power Point-presentasjonene her:

Om seminaret

Med bakgrunn i de høye strømprisene og innføringen av støtteordningen for husholdninger reiser det seg viktige spørsmål som angår rettferdighet: Hvem går de høye strømprisene hardest utover? Hvem drar mest nytte av støtteordningen som er innført? Hvis strømprisene går tilbake til et mer normalt nivå, hvordan sikre et prisingssystem som bidrar til effektivitet og rettferdig fordeling? Og hva slags gode er egentlig strøm?

Program

12.00 Velkommen
Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt og leder for Includes tematiske område Energisystemer i endring.

12.05 Hvordan fordeler høye kraftpriser og strømstøtte seg i befolkningen?
Bente Halvorsen, Statistisk sentralbyrå. 

12.20 Hva er effektene av strømstøtte på effektivitet og fordeling?
Katinka Kristine Holtsmark, Universitetet i Oslo og forsker i Include. 

12.35 Hvordan forholder folk seg til strøm i en forbrukssammenheng?
Ulrikke Wethal, Universitetet i Oslo og forsker i Include.

12.40 Spørsmål og diskusjon

13.00 Slutt

Innledere

PortrettbildeBente Halvorsen er forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) der hun jobber med mikroøkonomiske adferdsanalyser. Hun vil presentere resultater fra en ny rapport, skrevet sammen med SSB-kollega Hanne Marit Dalen, som kartlegger de økonomiske konsekvensene av høye kraftpriser og støtteordninger for ulike grupper i befolkningen: Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad, september 2022. Halvorsen og Dahlen deltar også i et nytt NFR-støttet forskningsprosjekt på energifattigdom som starter i 2023 og ledes av Tor Håkon Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt. 

 

PortrettbildeKatinka Kristine Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holtsmark leder også Include-prosjektet Rettferdige avgifter. I dette innlegget vil hun beskrive avveininger i utformingen av støtteordningen for strøm til husholdninger: I hvilken grad egner ordningen seg til å sikre effektiv ressursbruk, og i hvilken grad bidrar den til rettferdig fordeling?

 

 

PortrettbildeUlrikke Bryn Wethal er postdoktor ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, og leder Include-prosjektene Bærekraftig forbruk og ombruk – lokale initiativer for bærekraftig forbruk og Bærekraft og forbruk. I sin tidligere forskning har Wethal undersøkt nordmenns forhold til strøm og konsekvenser ved strømavbrudd.

 

 

Include - forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (FME Samfunn) ledes av Universitetet i Oslo og har 29 partnere.

Publisert 11. okt. 2022 14:29 - Sist endret 28. nov. 2022 09:45