INCLUDE Lunsj: Klima og kulturell kapital: Klasseforskjeller i meninger og interesse for klima- og miljøspørsmål

INCLUDE Lunsj er en serie seminarer arrangert av forskningssenteret Include. Denne gang er det professor Magne Flemmen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som vil snakke om sammenhengen mellom klassetilhørighet og holdninger til miljøspørsmål. Alle interesserte er velkommen!

Gatebilde med mennesker og en plakat med teksten: No nature no future

Foto: Markus Spiske, Pexels

Video-opptak

Hvis du har tilgang til "INCLUDE Co-Creation" på Teams, kan du se videoopptak av seminaret.

 

Om seminaret

Miljø- og klimaproblemene er en eksistensiell utfordring for hele menneskeheten, men bekymringen for dem er ganske ujevnt fordelt i befolkningen. I denne presentasjon vil Magne Flemmen vise litt tidlige analyser av forbindelsen mellom klasse og meninger og interesse for miljøspørsmål. Teoretisk og metodisk tar han utgangspunkt i ideer fra Pierre Bourdieus sosiologi. Sentralt for dette er at klasseskillene ikke opptrer kun som forskjeller i livssjanser, men også i form av ulike disposisjoner for å oppfatte, tenke og handle.

Kommentarer ved samfunnsgeograf Arve Hansen fra Include og Senter for utvikling og miljø, UiO.

Orstyrer: Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi , UiO

Seminaret vil bli filmet og opptaket blir lagt ut på denne nettsiden i etterkant.

INCLUDE Lunsj er en serie seminarer. Merk at det ikke blir servering på dette arrangementet.

Portrettbilde av Magne FlemmenMagne Flemmen er professor i sosiologi på Universitetet i Oslo.
Se personsiden hans på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 20. apr. 2022 13:17 - Sist endret 29. apr. 2022 15:59