INCLUDE Lunsj: Hva vet vi om bioenergi og massedeponier fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv?

På årets første INCLUDE Lunsj vil vi presentere resultater fra to av våre forskningsprosjekter. De viser betydningen av å se klimatiltak i en samfunnsmessig sammenheng.

Todelt bilde. Til ventre: innkjøringen til et massedeponi. Til høyre: Skogsrydning med felte trær

Foto: Bjørnar Sæther (t.h.) og Steinar Johansen, flickr (t.h.)

Se videoopptak av webinaret her:

(Opptaket startet ca 1 min etter start)

 

Se Power Point-presentasjonene her:

Asbjørn Torvanger: Kan bioenergi frå skogen bli viktig i den grøne omstillinga?

Bjørnar Sæther: Når grønn byutvikling forbruker den bynære naturen

Om seminaret

Økt bruk av bioenergi er et viktig, men omdiskutert tema i den pågående energi- og miljøomstillingen. Miljøbelastningen knyttet til massedeponier og landfyllinger er mindre kjent. Begge disse "materielle områdene" i omstillingen har viktige samfunnsmessige aspekter knyttet til seg, som vi vil belyse i dette Include-seminaret.

To Include-forskere vil presentere ferske resultater fra sine prosjekter: 

Asbjørn Torvanger: Kan bioenergi frå skogen bli viktig i den grøne omstillinga?

Asbjørn Torvanger vil snakke om potensialet for bioenergi frå norsk skog i den grøne omstillinga. Norsk skog har det største potensialet for produksjon av bioenergi, men må konkurrere med produksjon av trelast til bygg og fiber til industrien, som har høgare verdi. Småskala produksjon av ved er lettare å kombinere med naturvern, karbonlagring og friluftsliv enn meir industriell produksjon av biomasse til biodrivstoff.

Se rapporten fra forkningsprosjektet (pdf).

Bjørnar Sæther: r grønn byutvikling forbruker den bynære naturen

Bjørnar Sæther vil snakke om forvaltning av stein, jord og grus, også kalt «gravemasser», i Oslo/Viken. Store infrastrukturprosjekter og kompakt byutvikling bidrar til økt forbruk av naturressurser, forurensing og ødeleggelse av naturkvaliteter i Oslo by og Akershus. Denne form for byvekst er ødeleggende for gjenværende naturkvaliteter. Manglende planlegging og ulike styringslogikker (nettverk/hierarki/marked) gjør at mer miljøvennlige praksiser ikke introduseres. Eksempler vil bli presentert fra ny vannforsyning til Oslo, byutvikling i Hovinbyen og et mulig massedeponi ved Nordre Øyeren naturreservat.

Kommentarer ved Søren Løkke, Aalborg Universitet og Guri Bugge, Viken fylkeskommune.

Møteleder: Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø, UiO, og leder for Include.

Om innlederne


Portrettbilde av Asbjørn TorvangerAsbjørn Torvanger er seniorforskar hos CICERO og har ein PhD i samfunnsøkonomi. Han har arbeidd med klimaøkonomi og -politikk sidan 1988, med vekt på effektive og realistiske måtar å redusere utsleppa av klimagassar frå samfunnet og spesielt energisektoren på. Se personsiden hans på CICERO.

 

 

Portrettbilde av Bjørnar SætherBjørnar Sæther er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han undervist og forsket på temaer innen økonomisk geografi knyttet til regional utvikling, innovasjon og bærekraftige utvikling i en årrekke. Se personsiden hans på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

 

Publisert 10. mars 2022 12:48 - Sist endret 20. apr. 2022 13:09