INCLUDE Lunsj: Unges klimaengasjement

Hva motiverer unge til å engasjere seg for klimasaken, og hvordan kan vi sørge for at deres stemmer blir hørt? ... og hvilket skråblikk har Are Kalvø på saken?

Barn og voksne demonstrerer. Gutt bærer plakat med påskrift: "Planeten koker. Politikerne loker"

Foto: Mari Aftret Mørtvedt, CICERO 

Se de to Power Point-presentasjonene her:

Marit Ursin: Hvordan sørger vi for at unges klimastemmer blir hørt?

Anja Duun Skauge: Hvorfor engasjerer unge seg i klimasaken?

Om seminaret

Mange unge har vist et sterkt engasjement vedrørende klimakrisen gjennom skolestreik og diverse klimaaksjoner. Enkelte risikerer arrestasjon og bøter for å bli hørt. Hva er bakgrunnen for dette engasjementet, og hvordan kan vi sørge for at deres stemmer ivaretas i utformingen av norsk klimapolitikk?

I dette INCLUDE-seminaret inviterer vi til en samtale om unges klimaengasjement og deres påvirkningsrom. Førsteamanuensis Marit Ursin fra NTNU vil snakke om sitt arbeid med klimaverksteder og medvirkningsprosesser for ungdom. Hva som motiverer unge til å engasjere seg i klimaspørsmål, blir belyst av Anja Duun Skauge, som har skrevet masteroppgave om tematikken. Vi har også invitert klimaaktivist Cinta Hondsmerk til å dele sine perspektiver og erfaringer. Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, inviterer så deltakerne til en samtale om unges klimabekymring og klimaengasjement, samt hvordan stemmene deres kan bli bedre representert i politikkutforming. Are Kalvø avslutter seminaret med et skråblikk på temaet.

Program

 • 11:00: Velkommen
  Kristin Halvorsen, direktør CICERO
 • Hvordan sørger vi for at unges klimastemmer blir hørt?
  Marit Ursin, førsteamanuensis i tverrfaglig barne- og ungdomsforskning, NTNU
 • Hvorfor engasjerer unge seg i klimasaken?
  Anja Duun Skauge, master i klimapsykologi
 • Erfaringer og perspektiver fra en klimaaktivist
  Cinta Hondsmerk, klimaaktivist 
 • 11:30 - Paneldiskusjon, med spørsmål fra publikum
  Ledes av Kristin Halvorsen
 • 11:50 Dei unges klimaengasjement vs dei vaksnes, kva er best?
  Are Kalvø
 • 12:00 Slutt 

Om innlederne

portrettbilde av Marit UrsinMarit Ursin er førsteamanuensis i tverrfaglige barndomsstudier ved Institutt for utdanning og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ursin gjør kvalitativ forskning med barn, ungdom og familier i Norge og Latin-Amerika. Hennes faglige interesser er barns rettigheter, ungt medborgerskap og barns og unges samfunnsengasjement. Hun underviser i metoder innenfor forskning med barn og unge, samt barns rettigheter i et globalt perspektiv, på BA- til ph.d.-nivå, og hun er hovedredaktør for det nordiske tidsskriftet BARN.

 

Portrettbilde av Anja Duun Skauge Anja Duun Skauge forsker og underviser i psykologi ved Bjørknes Høyskole og NKVTS. I 2020 skrev hun masteroppgave i klimapsykologi om unges klimaengasjement i Norge. Resultatene fra prosjektet har fått mye oppmerksomhet og vant Universitetet i Oslos Bærekraftspris. Skauge har formidlet resultatene gjennom vitenskapelige konferanser, seminarer, blogg, og podkast.

 

Portrettbilde av Cinta HondsmerkCinta Hondsmerk er foredragsholder og aktivist på fulltid. Hun er en aktiv forkjemper for saker som angår mennesker, dyr og natur, og hvordan disse kan henge sammen. Siden hun var 14 år har hun jobbet med å engasjere og inspirere andre gjennom å organisere aksjoner og være aktiv i lokalsamfunnet og på nett. Nå jobber hun tett med organisasjoner som Greenpeace, Amnesty og Extinction Rebellion for å skape endring. 

 

Publisert 21. apr. 2021 09:12 - Sist endret 1. mars 2022 13:20