INCLUDE Lunsj: Partssamarbeidets rolle i klimakampen

Kan partssamarbeidet være en drivkraft i klimaomstillingen i norske kommuner? 

To personer håndhilser over et skrivebord

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Se videoopptak av seminaret her:

 

Se de to Power Point-presentasjonene her:

Om seminaret

Hvordan kan kommunene bli endringsaktører i klimakampen? Spørsmålet står sentralt i Forskningssenteret Include, der forskere og brukerpartnere samarbeider om å skape inkluderende prosesser for omstilling. En inkluderende omstilling i kommune-Norge forutsetter at endringer og tiltak forankres i egen organisasjon. Dette er ikke mulig uten å involvere det lokale partssamarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I denne utgaven av INCLUDE Lunsj vil vi derfor løfte fram partssamarbeidet som en potensiell drivkraft i kommunal klimaomstilling. 

I dette seminaret spør vi: 

 • Hva kjennetegner rolleforståelsen til tillitsvalgte i offentlig sektor (og skiller denne seg fra privat sektor)?
 • Hva skal til for at partssamarbeidet i norske kommuner skal dreie seg om mer enn lønns- og arbeidsvilkår?
 • Hvordan kan Hovedavtalens formål om å bringe klima- og miljøtiltak inn i partssamarbeidet realiseres lokalt?
 • Involveres lokale tillitsvalgte i klimaarbeidet? 

Seminaret innledes av stipendiat Arnhild Bie-Drivdal ved OsloMet, som vil presentere sin forskning om fagorganisasjonenes strategier for profesjonsfaglig innflytelse i offentlig sektor. Hennes forskning kan være overførbar til arbeid med klima og bærekraft, ettersom partene også her har sammenfallende interesser og forpliktelser.

Deretter vil Tanya P. Nymo fra Utdanningsforbundet presentere noen funn vedrørende hvordan de lokale tillitsvalgte involveres i klimaarbeid i kommuner i dag, og erfaringer fra dette.

Etter disse innledningene vil Per Ole Hansen fra  ingeniørfagforeningen NITO og INCLUDE-forsker Hege Westskog inviteres til å komme med kommentarer, før vi åpner for diskusjon med publikum og paneldeltagere. Seminarets ordstyrer er David Jordhus-Lier, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Program  

 • Velkommen
  David Jordhus-Lier, professor i samfunnsgeografi, UiO
 • Fagorganisering som strategi for innflytelse – arbeidsplasstillitsvalgtes rolle
  Arnhild Bie-Drivdal, Stipendiat, OsloMet
 • Erfaringer med å involvere tillitsvalgte i klimaarbeid i kommunene
  Tanya P. Nymo, Seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
 • Kommentarer
  Per Ole Hansen (NITO) og Hege Westskog (Include)
 • Spørsmål fra publikum, paneldiskusjon

Om innlederne

portrettbilde av Arnhild Bie-DridalArnhild Bie-Drivdal er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet. Hennes avhandling Fagorganisering som strategi for profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen peker på et ubrukt potensial for partssamarbeidet i offentlig sektor. Partssamarbeid i offentlig sektor foregår nasjonalt, regionalt og lokalt (på arbeidsplassene). Det lokale partssamarbeidet er ofte orientert rundt lønns- og arbeidsvilkår. Partene har imidlertid gjensidig interesse i å samarbeide på flere områder. Faglig utvikling er et slikt område. I avhandlingen ser hun nærmere på dette, og utvikler nye begreper for å diskutere arbeidslivsdemokrati og faglig innflytelse på arbeidsplasser.  

portrettbilde av Tanya Pedersen NymoTanya Pedersen Nymo er seniorrådgiver i seksjon forhandling i Utdanningsforbundet. Der har hun blant annet ansvar for å lede og koordinere Utdanningsforbundets klima- og bærekraftsarbeid. Hun har hovedfag i historie fra UiO. Denne våren skriver hun en prosjektoppgave om involvering av tillitsvalgte i klimaarbeid i kommunene i forbindelse med masteremne i Grønn vekst på Handelshøyskolen BI.

 

 

Per Ole Hansen er spesialrådgiver og fagansvarlig for energi i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Hege Westskog er seniorforsker ved Senter for utvikling og miljø (SUM) og programkoordinator i Include. 

 

Publisert 21. apr. 2021 09:12 - Sist endret 1. mars 2022 13:20