INCLUDE Lunsj: Kan klimapolitikken bli rettferdig?

Hvem rammes av karbonavgifter? Er det klimapolitikkens oppgave å redusere ulikhet?  

Bybaneskinner i grønt gress ved siden av bilvei med trafikk. Over bildet: et tillaget fareskilt bed en balansevekt som viser ulik vekt.

Foto: Ian Fischer, flickr og Colourbox (skiltet) 

Se videoopptak av webinaret her:

 

Se Power Point-presentasjonene her:

Maren Holthe HedneHva vet vi om effekter av karbonprising gjennom arbeidsmarkedet?

Katinka HoltsmarkSkal klimapolitikk være fordelingspolitikk?

Om seminaret

Økende ulikhet gjør det i mange land enda vanskeligere å gjennomføre kraftfull klimapolitikk. Høye klimaavgifter må betales av alle uansett lommebok. Samtidig må støtte og subsidier til grønne alternativer dekkes over offentlige budsjetter – noen må betale regningen. Klimapolitikken påvirker oss ikke bare når vi betaler klimaavgifter, den vil også påvirke arbeidslivet og lønnsutviklingen. Kan klimapolitikken tilpasses for å slå mer rettferdig ut, eller må vi møte ulikhet med andre sterkere virkemidler nettopp for å muliggjøre kraftfull klimapolitikk? Og hva vet vi egentlig om hvilke grupper som rammes av høyere klimaavgifter?

I dette Include-seminaret inviterer vi til en samtale om hvorfor rettferdighet er et viktig element i all økonomisk politikk, også i klimapolitikken. Vi får høre professor emeritus Kalle Moene fra Universitetet i Oslo (UiO) innlede om rettferdig økonomisk politikk og klimapolitikk. Vi har også invitert stipendiat ved UiO, Maren Holthe Hedne, til å snakke om hva forskningen kan fortelle oss om utslag av karbonprising i arbeidsmarkedet. Katinka Holtsmark avslutter seminaret med noen innspill til temaet. 

Program

 • Velkommen
  Katinka Holtsmark
 • Hvorfor er rettferdighet viktig?
  Kalle Moene
 • Hva vet vi om effekter av karbonprising gjennom arbeidsmarkedet?
  Maren Holthe Hedne
 • Skal klimapolitikk være fordelingspolitikk? 
  Katinka Holtsmark
 • Spørsmål og diskusjon 

Om innlederne

Portrettbilde av Kalle Moene

Kalle Moene er professor emeritus ved Økonomisk institutt ved UiO og leder ESOP – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Han har gjennom hele sin forskerkarriere vært opptatt av hva som skaper likhet og ulikhet og av sosial rettferdighet. Som et av hovedtemaene i ESOP har han arbeidet med hvilken rolle den økonomiske politikken kan spille, og hvordan den kan bidra til like eller ulike muligheter.

 

Profilbilde av Maren Holte HedneMaren Holthe Hedne er stipendiat ved Økonomisk institutt ved UiO. Hun fullførte i 2020 en mastergrad ved University College London og er nå i oppstartsfasen av arbeidet med en avhandling om hvordan klimapolitikk slår ut for ulike grupper gjennom endringer i arbeidsmarkedet. Hennes faglige interesser ligger i skjæringspunktet mellom miljøøkonomi og arbeidsmarkeds-økonomi. Viktige fordelingseffekter av klimapolitikken vil vi trolig se nettopp gjennom arbeidsmarkedet. Disse effektene vil være hovedfokus i Marens doktorgradsarbeid.

 

Portrettbilde av Katinka Holstmark

Katinka Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk institutt, UiO, og tilknyttet Include. Hun forsker innenfor miljøøkonomi og offentlig økonomi og er opptatt av hvordan ulike virkemidler i klimapolitikken virker, og hvordan de slår ut sosialt. Katinka underviser i mikroøkonomi for bachelorstudenter.  

 

 

Publisert 11. juni 2021 15:25 - Sist endret 1. mars 2022 13:20