English version of this page

Include Lunsj

Foto: pxhere.com

Velkommen til forskingssenteret Includes serie med lunsjseminarer! Her vil vi presentere noe av den nyeste forskningen innenfor feltene Include jobber med. Vi vil også bruke seminarene til å formidle ideer og perspektiver til inspirasjon i arbeidet for et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. 

Tidligere

Gatebilde med mennesker og en plakat med teksten: No nature no future
Tid og sted: 27. apr. 2022 12:1513:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern, Universitetet i Oslo

INCLUDE Lunsj er en serie seminarer arrangert av forskningssenteret Include. Denne gang er det professor Magne Flemmen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som vil snakke om sammenhengen mellom klassetilhørighet og holdninger til miljøspørsmål. Alle interesserte er velkommen!

Todelt bilde. Til ventre: innkjøringen til et massedeponi. Til høyre: Skogsrydning med felte trær
Tid og sted: 23. mars 2022 12:0013:00, Digitalt (Zoom)

På årets første INCLUDE Lunsj vil vi presentere resultater fra to av våre forskningsprosjekter. De viser betydningen av å se klimatiltak i en samfunnsmessig sammenheng.

Bybaneskinner i grønt gress ved siden av bilvei med trafikk. Over bildet: et tillaget fareskilt bed en balansevekt som viser ulik vekt.
Tid og sted: 25. aug. 2021 12:0013:00, Zoom

Hvem rammes av karbonavgifter? Er det klimapolitikkens oppgave å redusere ulikhet?  

Barn og voksne demonstrerer. Gutt bærer plakat med påskrift: "Planeten koker. Politikerne loker"
Tid og sted: 9. juni 2021 11:0012:00, Zoom

Hva motiverer unge til å engasjere seg for klimasaken, og hvordan kan vi sørge for at deres stemmer blir hørt? ... og hvilket skråblikk har Are Kalvø på saken?

To personer håndhilser over et skrivebord
Tid og sted: 12. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Kan partssamarbeidet være en drivkraft i klimaomstillingen i norske kommuner? 

Vindmøller på fjellet
Tid og sted: 14. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep? Hør Include-forskere presentere funn fra sin forskning.

Two passengers looking at a plane through a window at an airport
Tid og sted: 17. mars 2021 14:0015:30, Zoom

Can academic flying be justified in the face of a climate crisis?  How can academia change its air travelling habit? Join us in the second Include Lunch seminar, with political scientist Sebastian Jäckle and sociologist Mimi Sheller.

City centre seen from above in strange view
Tid og sted: 10. feb. 2021 12:0013:00, On Zoom

In this very first Include Lunch seminar, we have invited Professor and Include advisory board member Roger Keil to share some thoughts for inspiration.