Klimaplanen - hva nå?

Hva er hovedvirkemidlene som er foreslått i klimaplanen? Og hvordan bør de innrettes for å oppfattes som akseptable?

Nærbilde at de tre innleggsholderne

Påmelding

Registrer deg for å motta lenke til webinaret. Lenke sendes på epost i forkant av arrangementet. 

Registrer deg her

Iverksetting av klimaplanen er en av de viktigste oppgavene en ny regjering tar fatt på etter valget i høst. Hvordan og hvilke virkemidler som blir prioritert ble ikke avklart under Stortingsbehandlingen i vår.

Hva er hovedvirkemidlene som er foreslått i klimaplanen? Og hvordan bør de innrettes for å oppfattes som akseptable? 

Program

1. Samtale mellom Taran Fæhn, SSB/PLATON og Katinka Holtsmark (ECON/UiO), ledet av Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

2. I del to av webinaret tar vi et lite dypdykk i følgende sektorer:

  • CO2-avgiften – økt aksept for avgifter som virker. Innledning v/Kristine Grismrud, SSB og Henrik Lindhjem, Menon Economics
  • Biodrivstoff – hva er realistisk produksjonsvolum i Norge og hvilke konsekvenser har det for arealbruk? Innleder avklares
  • Rettferdige transportsystemer - Effekter av rushtidsavgift i Bergen på bilhold, bilbruk og utslipp, og sosioøkonomiske forskjeller v/Bjørn Gjerde Johansen, TØI.

3. Kommentarer fra organisasjoner og næringsliv, deretter diskusjon.

4. Siste halvtimen legger vi opp til mindre rom hvor innlederne, sammen med interesserte deltagere kan utdype og diskutere enkelttemaer.

Arrangør

CICERO og Include
Publisert 6. mai 2021 14:28 - Sist endret 30. sep. 2021 10:11