DNT er en suksesshistorie. Men kan nye reisevaner true systemet?

God økonomistyring, mange frivillige og høy tillit kjennetegner DNT, men nye gjester har nye vaner og forventninger. 

Bilde av tre turgåere på sommerfjellet

Om få måneder er det sommeråpning av fjellet. Forskere anbefaler DNT å sikre god videreføring av organisasjonens verdier til nye medlemmer og gjester. Foto: Flickr (DNT).

DNT er den største friluftsorganisasjonen i Norge, med over 300 000 medlemmer. Organisasjonen har hytter over hele landet, så mange som 550 stykker, som er både bemannede, selvbetjenings- og ubetjente hytter.

På flere måter bidrar DNT til bærekraftig turisme. Ferier og utflukter kan lettere legges til eget land og nabolag fordi hyttene tilbyr rimelig innkvartering til turgåere i de fleste områder av Norge. Tilgang til DNT-hytter kan også gjøre at behovet for for å bygge flere private hytter eller andreboliger minsker. I tillegg gjør organisasjonen friluftslivet og naturen tilgjengelig for flere.

Foreløpig er de fleste av DNTs hytter av beskjeden standard. Selvbetjeningshyttene er utstyrt med alt gjestene trenger for oppholdet, inkludert ved, gass, kjøkkenutstyr og sengetøy; de har enkel mat som kan kjøpes og lages av gjestene i hytta. Noen har soldrevet belysning, men de fleste har ikke strøm. De ubetjente hyttene er tilsvarende utstyrt, men uten mat. Både de selvbetjente og de ubetjente hyttene er ubemannet. Gjestene registrerer selv det de skylder for oppholdet og betaler i etterkant. En enkel nøkkel passer til alle hyttene og den fås når man er medlem mot et lite depositum.

bildet av DNT Hytte i Sandvatn. Vann, fjell og rødmalte hytter
DNT-hytte i Sandvatn. Foto: Flickr (Leif H).

Frivillige medlemmer av de lokale DNT-avdelingene utfører vedlikeholdsarbeid  og fyller på med blant annet ved og gass, og rengjøre hyttene av og til.

Kan friluftslivstrender der turister krever mer komfort true DNT-modellen?

Forskere ved Include har sett på hvordan DNT kan tilpasse seg nye turismemønstre og samtidig holde på sin egen struktur og sine verdier fundert i det enkle friluftslivet 

– Endret befolkningssammensetning, økt velstand og flere internasjonale turister legger helt klart et press på DNTs organisasjonsform og verdier, påpeker Hege Westskog, seniorforsker ved Senter for utvikling og miljø og koordinator for forskningssenteret Include.

Foto av Hege Westskog
Hege Westskog

Westskog står sammen med Iris Leikanger og Tor H. Aase som forfattere bak en studie som ser på hvordan DNT påvirkes av nye trender. 

– Internasjonalt har etterspørselen etter naturopplevelser økt betydelig, og Norge har søkt å tiltrekke seg slik turisme. Noen grupper av turister er opptatt av det autentiske og enkle, mens andre grupper prioriterer luksus, komfort og spenningssøk fremfor det enkle "langsomme eventyret" som lenge har vært idealet i den tradisjonelle forståelsen av norsk friluftsliv, fortsetter Leikanger.

De nye trendene

– En utfordring som kommer med internasjonale turgåere ligger i forskjellen mellom det nedskrevede regelverket for hyttene og det som er anerkjent som god praksis blant DNT-brukerne, sier Westskog. 

Holder det å koste gulvet før man reiser fra en hytte, eller skal man vaske med såpe og vann slik reglene tilsier? Når en hytte er fullbooket og det kommer en familie med barn, bør de andre gjestene da gi fra seg rommet sitt og heller sove på madrasser i spisesalen? Og hvem av gjestene er det som bør tilby seg dette?

For disse situasjonene finnes det en rekke uskrevne regler som det er umulig for de som er nye i systemet å kjenne til. Historier om disse situasjonene viser at internasjonale gjester ikke er sosialisert inn i normene som systemet er bygget på. Derfor er det viktig at nye og gamle brukere av DNT-systemet møtes og at mer erfarne kan forklare normene som gjelder. 

– Verdiene som DNT-systemet er bygget på deles i stor grad av organisasjonens medlemmer, og det kan forklare hvordan systemet har fungert så godt i mer enn 150 år. DNTs verdier og normer for hvordan man skal oppføre seg og forlate en hytte må læres bort til nye grupper besøkende, hvis ikke vil grunnlaget for DNT-systemet forsvinne, sier forskerne.

Foto av person på fjelltur
Foto: Flickr (Rosentrater).

Nye turister som benytter seg av DNTs tilbud har økt kraftig de siste årene. I Lofoten har dette blitt et stort problem for den lokale DNT-foreningen. Mange turister bruker hyttene, men noen uten å betale eller rydde ordentlig etter seg. Her ble de nødt til å sette opp nye låser på alle hyttene slik at alle gjestene måtte hente nøkkel og betale på det lokale DNT-kontoret før de kunne besøke hyttene.

Foto av Iris Leikanger
Iris Leikanger

– Når systemet blir utnyttet på denne måten kan resultatet bli som i Lofoten flere steder, at tilbudet endrer seg og at friheten til å bare besøke en hytte uten å planlegge blir borte, sier Leikanger.

Forskerne bak artikkelen mener sosial læring er viktig for å sikre en videreføring av DNT-systemet og god hyttepraksis, det vil gjerne si ansikt til ansikt-møter mellom erfarne og uerfarne på hyttene. DNTs omvisninger kan fungere som en arena for dette.

– DNTs nåværende system kan fint bestå, men DNT bør fortsatt ha fokus på å tiltrekke gjester som har verdier i tråd med DNTs kjerneverdier og sikre at besøkende tilegner seg ferdigheter, kunnskap og erfaring til å bruke fasilitetene på en måte som tar hensyn til at systemet er basert på tillitt, avslutter Westskog.

Skjermbilde av logo til tidsskriftetLes mer om studien

Hege Westskog, Tor H. Aase & Iris Leikanger: The Norwegian trekking association: conditions for its continued existence with new tourism patterns.

Publisert i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2021

Av Hilde Holsten og Charlotte Kildal
Publisert 28. apr. 2021 13:16 - Sist endret 17. sep. 2021 14:11