2022

Vei inn til massedeponi
Publisert 15. mars 2022 09:02

Ut av Oslo går det en jevn strøm av de største lastebilene som er å oppdrive, fylt med stein og grus. Hovedstaden vil ikke selv ta vare på de enorme mengdene med gravemasse som er resultatet av store infrastrukturprosjekter og kompakt byutvikling. Manglende politisk vilje og dårlig koordinering mellom offentlige myndigheter fører til store CO2-utslipp og naturødeleggelse i Oslos nabokommuner, hevder samfunnsgeograf Bjørnar Sæther.

Skogrydning med tømmerstokker
Publisert 7. feb. 2022 11:24

Bioenergi utvunnet fra norske skoger har potensiale til å bli en viktig del av vår grønne omstilling, viser en studie gjort av Asbjørn Torvanger ved forskningssenteret CICERO. Men skogen har også andre viktige funksjoner – for natur og samfunn. Hvordan veier vi interessene opp mot hverandre?

Forsiden til klimaplanen med et uværsbilde i bakgrunnen
Publisert 11. jan. 2022 10:52

I januar 2021 la regjeringen fram sin «Klimaplan for 2021-2030». I høringsrunden etterpå kom det 89 innspill. Hvordan forholder planen og debatten seg til spørsmål om rettferdighet?