2022

Forsiden til klimaplanen med et uværsbilde i bakgrunnen
Publisert 11. jan. 2022 10:52

I januar 2021 la regjeringen fram sin «Klimaplan for 2021-2030». I høringsrunden etterpå kom det 89 innspill. Hvordan forholder planen og debatten seg til spørsmål om rettferdighet?