To nye doktorgradsstipendiater ved Include

Stipendiatene skal styrke Include sin forskning innen sosialt inkluderende energiomstilling

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, smil, frisyre, hud.

Ingrid Christensen

Ingrid Christensen Ingrid Christensen skal se på kommunens rolle innen tema "sosialt rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet". Stillingen vil være en del av Includes forskning på kommunen som endringsaktør og hvordan de samarbeider med det private for bærekraftig næringsomstilling. Formålet er bl.a. å undersøke organiseringen av lokale prosjekter som har ledet frem til klimavennlige løsninger, samt å si noe om hvilke virkemidler og former for samarbeid norske kommuner benytter overfor næringslivet. Ingrid har en mastergrad i Samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.

Oskar VågeröBildet kan inneholde: klær, øre, leppe, kinn, frisyre.

Oskar Vågerö skal ta en doktorgrad innen energisystemmodellering. Han vil se på hvordan man kan bedre representere sosiale faktorer i planleggingen av nye energisystem. Hans forskning er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for teknologisystemer (ITS) og Include. Doktorgradsarbeidet vil starte med en innledende kasusstudie om sosial aksept av norsk landbasert vindkraft. Oskar er utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm.

Publisert 14. des. 2020 09:39 - Sist endret 8. apr. 2021 14:36