Kan muligheten til å teste elsykkel gjøre at man endrer reisevaner?

Bærum kommune lot arbeidstakere i kommunen teste elsykkel gratis over en periode. Vil de endre reisevaner? 

Parkert sykkel ved en vei

Høy andel biler i forstedene

Forstedene rundt storbyene huser i dag mange store arbeidsplasser. Undersøkelser viser at arbeidsplasser i forstedene har mye høyere andel ansatte som bruker bil til jobb, enn arbeidsplasser som ligger inne i byene. Grunnen er gjerne fordelen med å kjøre mot køen i rushtiden, gode parkeringsmuligheter og kronglete offentlig transport som tilsammen gjør bilen til førstevalg for mange. Hvordan kan kommuner lokke de reisende over på mer miljøvennlige alternativer? 

Forskere ved Include og Universitetet i Oslo har sett på tiltak som gjøres i Bærum kommune for å få folk til å vurdere elsykkel som transportmiddel til jobb. Bærum er en forstadskommune med grenser til Oslo. Kommunen har Norges høyeste andel bileierskap med 93,6 % av husholdningene som eier bil, 45,9 % eier to eller flere, og husholdningene oppgir at 61,4 % av turer ut av huset gjøres med bil. Bærum kommune har til gjengjeld satt miljø og klimatilpasning høyt på agendaen og har igangsatt et samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia for å blant annet teste ut teknologiske løsninger og andre tiltak for å bli mer bærekraftig. 

I kommunen har man som en del av denne satsingen hatt et prosjekt der et utvalg arbeidstakere i Bærum kommune fikk tilbud om å gratis kunne teste elsykler over en periode. Deltakerne fikk mulighet til å teste hvordan det er å ha og bruke elsykkel i hverdagen. 

Deltakerere positive til elsykling

Forskerne ved UiO, Ragnhild Dahl Wikstrøm og Lars Böcker (nå ved Transportøkonomisk institutt), konkluderer med at det ser ut til å være en god måte å introdusere elsykkel på fordi deltakerne kan teste ut om elsykling passer dem uten å måtte kjøpe en ganske dyr sykkel først.

Sykkel- og gangvei i grønt bilfritt område.
Naturopplevelser på veien trakk flere av deltakerne frem som positivt. Bilde tatt av en deltaker i forskningsprosjektet.

– Deltakerne var overveiende positive til elsykkel som fremkomstmiddel, og en gjennomgående tilbakemelding var at elsykling er både gøy og effektivt. Flere ble også positivt overrasket over de fine naturopplevelsene og utsiktspunktene de fikk med seg på vei til jobb med elsykkel, sier Böcker.

– Fordi deltakerne meldte tilbake at de ble inspirert til å sykle mer av å være med i prosjektet, tenker jeg dette er noe kommuner gjerne kan satse mer på. Samtidig er det viktig at kommuner har inkluderende ordninger som en bredere del av befolkningen får mulighet til å være med i, istemmer Dahl Wikstrøm. 

Ønsker bedre sykkelveier og tilrettelegging på arbeidsplasser

Selv om deltakerne stort sett var fornøyd ga de også tilbakemelding på hva kommunen og arbeidsgivere kan gjøre bedre og hva elsykling fungerer dårlig til. 

Bilde tatt fra sykkel; viser sykkelfelt som opphører.
Å kjøre forbi køen er fint, men deltakerne ville helst ha separate sykkelveier. Bilde tatt av en deltaker i forskningsprosjektet.

– Flesteparten av deltagerne foretrakk å sykle i sykkelfelt forbeholdt syklister, og syntes det var utrygt å sykle i bilveien. For at denne typen prosjekter skal bli bedre i fremtiden, og for at deltakerne skal få et enda bedre inntrykk av elsykkel som alternativ for bil, bør det lages sammenhengende sykkelnettverk med sykkelveier uten plutselige brudd, sier Böcker. 

Forskerne trekker også frem at arbeidsplassene kan spille en nøkkelrolle i å tilrettelegge for pendling med aktive reisemåter som elsykkel.

– Deltakerne rapporterte om lite utbygde eller egnede sykkelparkeringer ved barnehager, skoler og arbeidsplasser og varierende grad av garderobe- og dusjfasiliteter på arbeidsplassen. Dette kan være av stor betydning for at flere velger å bruke aktive og miljøvennlige reisemåter til og fra jobb, vektlegger Dahl Wikstrøm.

På tross av noen utfordringer meldte flertallet av deltakerne at de kunne tenke seg å gå til anskaffelse av en elsykkel etter låneperioden. Elsykkelen har et stort potensiale som et miljøvennlig fremkomstmiddel i Bærum kommune da den kan erstatte mange middels lange bilreiser (2-10 km), som i dag utgjør brorparten av bilreisene i Bærum kommune.

–I disse koronatider med ønske om å unngå press på kollektivtrafikken kan det være en ekstra grunn for kommuner til å oppskalere støtteordninger for elsykler og innføre deleordninger for elsykler, avslutter Böcker.

Referanser

Changing Suburban Daily Mobilities in Response to a Mobility Intervention: A Qualitative Investigation of an E-bike Trial av Ragnhild Dahl Wikstrøm og Lars Böcker (Open access)

Av Hilde Holsten
Publisert 15. okt. 2020 10:11 - Sist endret 1. apr. 2022 14:40