Include har vedtatt egen miljøstrategi

Forsøke å unngå flyreiser - og servering av bærekraftig mat på møter - er noen av tiltakene i Include sin nye miljøstrategi

Bildet kan inneholde: vei, hovedvei, asfalt, trafikkfart, veidekke.

Vurdering av miljøbelastningen ved reiser er en viktig del av miljøstrategien. Foto: CICERO

Viktig å vurdere egne rutiner

– Include sitt overordnede mål er å bidra med kunnskap om hvordan vi kan realisere et lavutslippssamfunn på en sosialt inkluderende måte. Da vi kom i gang, så vi raskt et behov for å utvikle retningslinjer for å redusere miljøbelastningen av vår egen praksis, sier senterleder Tanja Winther.

I miljøstrategien ber Include først og fremst forskere å vurdere behovet for å reise. Deretter er det lagt inn en forventning om at reiser i Nord-Europa skjer som landbaserte reiser dersom det ikke er spesielle hensyn som tilsier at forskeren må ta fly.

For å motivere forskerne i Include til å redusere sine fotavtrykk, er det blant annet utarbeidet et reiseskjema som skal være enkelt å fylle ut, men som samtidig gir et nøyaktig bilde av miljøbelastningen ved reiser.

Hege Westskog er programkoordinator i Include og har vært sentral i utformingen av miljøstrategien. 

Målet med strategien og reiseskjemaet er at deltakerne i Include skal få lett tilgjengelig informasjon som gjør det mer oversiktlig å velge miljøvennlige løsninger.

– For eksempel viser beregningene oss hva en togtur til Bodø medfører av utslipp i forhold til en flyreise, inkludert indirekte utslipp, som vi foreløpig ikke får via selskapene som bestiller våre reiser, understreker Westskog.

– Vi bestiller også bærekraftig mat i forbindelse med møter, noe som innebærer at vi serverer en stor andel vegetarisk og kortreist mat, gjerne også økologisk produsert, forteller Tanja Winther. Hun avslutter med å påpeke at en viktig sideeffekt av disse rutinene kan være at leverandører av catering-tjenester i økende grad blir oppmerksomme på miljøaspektene ved produktene de leverer og dokumenterer disse.

Les og last ned hele miljøstrategien her  

For mer informasjon reiseskjemaet som Include har utviklet, ta gjerne kontakt med senteret.

Publisert 28. okt. 2020 15:26 - Sist endret 8. apr. 2021 14:36