Mange nye Include-prosjekter

Nå begynner prosjektene å ta form! Vindkraft, korona-vaner og ny prising av nettleie; her kan du få innblikk i noen av prosjektene som har startet ved Include.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, highland, fjell, fjellkjede, fjord.

Korona og endringer i hverdagslivet

Har du fått nye vaner under koronakrisen? 

Dette prosjektet ønsker å forstå på hvilke måter korona-krisen har forsterket eller endret hvordan vi reiser, spiser og bruker fritiden vår.

– Prosjektet er del av et europeisk samarbeid. Det blir spennende å følge med på hvilke vaner som forblir endret også når samfunnet gjenåpnes og korona-krisen tar slutt, sier Arve Hansen, prosjektleder. Les mer om prosjektet

Byplanlegging etter koronakrisen

Under koronakrisen bruker vi byene annerledes. Flere har hjemmekontor, vi bruker nærområdene mer, vi blir oppfordret til ikke å ta kollektivtransport.

Historisk var sykdomsforebygging en av årsakene til at man begynte med moderne byplanlegging i Norge. Vil krisen gjøre at politikere og myndigheter vil tenke annerledes om byplanlegging i nær fremtid? Og vil korona-tiltakene ramme noen grupper ekstra hardt? 

– Vi ser både her i Oslo og i Sverige at noen bydeler rammes ekstra hardt. Hva dette skyldes, og om det fører til endringer i hvordan vi tenker rundt byplanlegging vil vi undersøke i dette prosjektet, sier prosjektleder Lars Böcker. Les mer om prosjektet

Vindkraftskifte i norske kommuner - hvorfor sier mange nå nei til vindkraft?

De siste årene har det vært store protester mot vindkraftutbygging i flere deler av landet. Dette prosjektet skal se nærmere på skiftet som har funnet sted i Norske kommuners holdning til vindkraft.

– Målet er å forklare hvorfor flere kommuner som tidligere var positive til vindkraft nå har snudd, uttaler prosjektleder Per Ove Eikeland. Les mer om prosjektet.

Kortreist er velreist

Klima- og koronakrisen har gjort at vi i større grad har fått øynene opp for betydningen av kortreist som en omstillingsstrategi. 

En større andel lokalreisende og færre internasjonale turister vil kunne bidra positivt til oppnåelsen av det grønne skifte og gjøre kommuner mindre sårbare for svikt i utenlandske markeder. Satsing på lokale bønder og lokalmat vil kunne bidra til utvikling av gode lokalsamfunn, økt grad av matsikkerhet og være en bidragsyter til utslippsreduksjon i form av redusert transport, fremholder prosjektleder Hege Westskog. 

Kan flere byer og tettsteder legge bedre til rette for kortreiste løsninger nå og i framtiden? Les mer om prosjektet

Flexeffect: Kan vi endre strømbruken vår?

Myndighetene i Norge utvikler nye regler for prising av nettleie med mål om å endre strømbruken vår. Dette prosjektet ser på hvordan det nye systemet vil påvirke forbrukerne.

– Dette prosjektet skal skaffe kunnskap om hvordan den nye måte å prise strøm på påvirker ulike typer brukere. Vi ser på strømbruk, men også i hvor stor grad ulike befolkningsgrupper har mulighet til å forstå og tilpasse seg de nye ordningene, sier prosjektleder Karina Standal. Les mer om prosjektet.

 

Se flere prosjekter her

 

Publisert 8. juni 2020 09:58 - Sist endret 8. apr. 2021 14:36