Folkelige protester gjør vindkraftutbygging dyrere enn antatt

Kostnader knyttet til protester, forhandlinger og lange konsesjonsrunder når ikke frem til modellene.

Bildet kan inneholde: himmel, atmosfærisk fenomen, kraftledning, morgen, elektrisitet.

Kraftlinjer ved Smøla Vindmøllepark. Foto: Statkraft 

Energimodellering

Når myndighetene ønsker å utrede utbygging av vindkraft i Norge eller et selskap vurderer lønnsomheten av å gå inn på eiersiden i vindkraft i Norge, vil de bruke energimodellering for å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Energimodellering brukes for å vurdere lønnsomhet, utslipp og andre samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulik energipolitikk og investeringer. 

Sigurd Arntzen, masterstudent i samfunnsøkonomi, har sett på hvorvidt energimodellene klarer å fange opp sosiale faktorer i en sommeroppgave ved Universitet i Oslo på vegne av Include. Ved å se nærmere på utbyggingen av vindkraft i Norge har han funnet at mange av kostnadene knyttet til protester, forhandlinger og lange konsesjonsrunder, ikke når frem til modellene. Det betyr at beslutningsgrunnlaget til politikere og bedrifter har store mangler.

I likhet med andre europeiske land har det i Norge vært utført flere spørreundersøkelser som finner at et stort flertall av befolkningen støtter vindkraft og legges til grunn i energimodelleringen. Arntzen påpeker at de lokale holdningene i større grad enn de nasjonale bør tillegges økt vekt i modellene. Hvis man ikke har lokalbefolkningen med seg, kan utbyggingen fort bli dyrere enn antatt. 

– De sosiale og økonomiske kostnadene med økt støy, ødelagt natur og synkende boligpriser er mye høyere for lokalbefolkningen enn befolkningen ellers, derfor bør holdningene i nærområdene tillegges større vekt i modellene. Nasjonale surveyer kan på mange måter være misledende.

Fordi modellene ikke i stor nok grad tar hensyn til lokale holdninger, er kostnadene knyttet til vindkraftutbygging antakelig mye høyere enn antatt. 

Mulige forbedringer

I sin oppgave foreslår Arntzen ulike måter energimodelleringer bedre kan ta inn de økte utgiftene til vindkraft på.

– Man har i grunn to valg. Man kan enten bare øke antatte kostnader knyttet til vindkraftutbygging på nåværende tidspunkt, gitt det store folkelige engasjementet knyttet til dette, eller man kan ta inn de sosiale dimensjonene tidligere i modellene.

Arntzen vil helt klart anbefale det siste alternativet.

– Ved å analysere lokale interesser på forhånd og åpne for bedre kompensasjon og involvering for lokalbefolkningen, kan man i større grad få lokalbefolkningen med seg. Det vil øke utgiftene tidligere i prosessen, men forhåpentligvis minske kostnader knyttet til protester i etterkant. 

UiO: Energi sommerstipend

Oppgaven er finansiert av UiO:Energi sommerstipend. Utlysning for sommeren 2021 kommer på nyåret.

 

Av Hilde Holsten
Publisert 14. sep. 2020 09:53 - Sist endret 8. apr. 2021 14:36