English version of this page

Vi forsker på: Styresett for bærekraftig utvikling

Styresett blir i økende grad tillagt betydning når det gjelder å redusere fattigdom og oppnå bærekraftig utvikling.

Foto: Colourbox.no.

SUMs forskning tar utgangspunkt i kunnskap om hvordan makt utøves globalt, nasjonalt, lokalt, og anvender denne på spesielle sektorer og utvalgte land i et komparativt og tverrfaglig perspektiv. Forskningen belyser blant annet hvordan stater, multilaterale organisasjoner, private selskaper, investorer og andre ikke-statlige aktører utøver makt og påvirker styresett. Den studerer videre fremvekst, effektivitet og legitimitet når det gjelder styresett på områder som er sterkt berørt av globaliseringen. Dette gjelder offentlig helse, klimaendringer og menneskerettigheter.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:29 - Sist endret 8. juni 2016 10:16