English version of this page

Vi forsker på: Rettigheter og utvikling

Menneskerettigheter er blant de mest omtalte saker i politikken i dag. Det er økende aksept for at mennesker, uavhengig av hvor de bor, har visse felles mål knyttet til liv og trivsel både på det individuelle og kollektive plan.

Foto: Colourbox.no.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:38 - Sist endret 15. juni 2016 13:29