English version of this page

Vi forsker på: Natur og kultur

Hvordan menneskers forhold til natur har endret seg over tid, belyses gjennom tekstanalyse og etnografiske studier.

Foto: Karen V. L. Syse.

I et historisk-tekstlig perspektiv på landskap og arealbruk, samt på miljømessig tenkning og aktivisme, tar SUMs forskning sikte på å forstå den historiske bakgrunn for dagens miljømessige utfordringer

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:38 - Sist endret 16. juni 2017 10:46