English version of this page

Vi forsker på: Miljøetikk og -filosofi

Forskningen på miljøetikk og -filosofi tar sikte på å kritisk utvikle og utfordre eksisterende etiske og metafysiske prinsipper for å kodifisere forholdet mellom mennesker og natur.

Foto: Colourbox.no.

Humanistisk miljøforskning

Med bakgrunn i internasjonal anerkjennelse som akademisk hjem for Arne Næss, søker Senter for utvikling og miljø å møte miljøutfordringene ved å bringe filosofi sammen med kulturhistorie, økologi, biologi og sosialantropologi. Forskningen trekker på ledende stemmer innen moderne miljøfilosofi, som beskriver den nåværende krisen i den vestlige sivilisasjon som en relasjonskrise. Den trekker også på mer pragmatiske kommunikasjonsbaserte tilnærminger både til miljøkrisen og til utviklingen innen bioteknologi.

Noen av spørsmålene vi arbeider med er: Hva skal være verdigrunnlaget for en revidert, oppdatert modell for bærekraftig utvikling? Hvor skal vi lete etter inspirasjon? Hva slags etisk paradigmeskifte må samfunn i det rike nord, fattige sør og i de raskt voksende økonomier gjennom for å håndtere klimakrisen? Hvilken rolle spiller miljødiskurser i ødeleggelsen av miljøet, og hvordan er disse forbundet med eksisterende miljøfilosofi, -etikk og -historie?  Sist, men ikke minst forsøker vi å kritisk belyse det spørsmålet som har opptatt naturfilosofer fra Lao Tsu til Næss, nemlig: hva er det å være menneske og hvordan bør vi justere vår idé om ”det gode liv” til en planet i fare?
 

Publisert 17. aug. 2011 13:38 - Sist endret 1. mars 2017 08:43