English version of this page

Vi forsker på: Mat

Mat, matsikkerhet og ernæring handler om miljømessige, sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold.

Bilde av gulrøtter

Photo: Colourbox.no

Hvordan er folks tilgang til og utnyttelse av ulike matvareressurser, og hvordan blir disse produsert, bearbeidet, distribuert og konsumert?

Globaliseringen av matsystemer skaper konflikter, paradokser og etiske dilemmaer både i det globale sør og nord. Det er behov for en økt forståelse av de prosesser som påvirker hva vi spiser, hvordan vi spiser, hvem som går sultne og hvorfor og hvordan matproduksjonen og matforbruket former både helse og miljø.

Forskning ved SUM

Tradisjonell forskning på mat og matsikkerhet har hatt en tendens til enten å fokusere produksjonssystemer eller hvordan kulturelle forhold påvirker konsum.

Ved å studere hele næringskjeden fra jord til bord; globalt, nasjonalt og lokalt søker forskningen på SUM en helhetlig forståelse av matens politikk, praksis og kultur.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

 

Publisert 30. jan. 2015 15:32 - Sist endret 22. juni 2017 13:45