English version of this page

Vi forsker på: Latin-Amerika

Latin-Amerika er en region av stor betydning for globale utfordringer relatert til miljø og utvikling.

Foto: Cecilie von Hirsch.

Nye utviklingsveier

Med sine enorme regnskoger som inneholder en stor andel av verdens biodiversitet, besitter Latin-Amerika viktige ressurser for å begrense klimautslipp så vel som å bevare verdens artsmangfold. Latin-Amerikas rike naturressurser er imidlertid også en viktig forutsetning for industrialisering og økonomisk vekst for verdens kommende stormakter, og deres etterspørsel etter naturressurser er en betydelig utfordring for regionens egen bærekraftig utvikling. Det siste tiårets innovative sosialpolitikk og fattigdomsreduksjonstiltak er blitt rollemodell for land over hele verden, mens den historisk betingede ulikheten fortsatt utgjør en betydelig utfordring for samfunnsmessig utvikling. På den globale arenaen utfordrer Latin-Amerika, med sin kommende stormakt Brasil i spissen, de vestlige maktenes dominans, mens regionen er i ferd med å komme ut av den historiske avhengigheten av USA. Alt dette foregår mens urfolk som historisk har vært marginalisering og undertrykt har utfordret den politiske kontrollen og ideologiske dominansen til de gamle elitene og bragt inn nye visjoner for alternative utviklingsveier.

SUMs forskning på Latin-Amerika

Dette gjør det av særskilt betydning å studere Latin-Amerika i dag. SUM har de siste årene utviklet seg til å bli et av de viktigste institusjonene for studiet av Latin-Amerika i Norge. SUM forsker i dag på bærekraftig konsum og velvære i ulike sosio-økonomiske grupper, sosial ulikhet, kjønn og endringer i landbruket, mødrehelse i marginaliserte områder, styresett og naturressursbevaring, og betydningen av politiske og økonomiske eliter og relasjoner mellom offentlige og private aktører for utvikling.

Publisert 14. sep. 2011 11:40 - Sist endret 15. okt. 2018 13:12