English version of this page

Vi forsker på: Kjønn og utvikling

Forskning på kjønn krever en forståelse av hva kvinner og menn gjør og hvordan de relaterer seg til hverandre, men også en forståelse av ideer, forestillinger og sosio-materielle forhold som motiverer og organiserer kjønnsroller.

Foto: Cecilie von Hirsch.

SUMs forskning på dette tema omhandler i hovedsak studiet av sammenhenger mellom kjønn og ulike former for sosial endring både i Sør og i Nord. Dette belyses bl.a. gjennom studier av innføring av ny energiteknologi, ny bioteknologi i landbruket, politisk mobilisering og deltakelse, migrasjon og reproduktiv helse.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:38 - Sist endret 15. okt. 2018 13:24