English version of this page

Vi forsker på: Globalisering

Globalisering er en prosess med vidtrekkende implikasjoner for utvikling og miljø på mange ulike nivåer. Globalisering åpner nye muligheter men betyr også store utfordringer i søken etter en mer bærekraftig utvikling. 

Foto: Colourbox.no

Globalisering binder politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige prosesser sammen på tvers av landegrenser, kontinenter og kulturer. Det betyr økte strømmer av varer, penger og mennesker men også av ideer og kulturelle uttrykk. Dette har gjort tidligere dominerende ideer om hva utvikling er, hvordan å bidra til den, og hvem de viktigste utviklingsaktørene er, utdaterte. Det har også endret vår forståelse av hva som er hovedhindrene for bærekraftig utvikling og hva som er de meste relevante tiltak for å skape utvikling.


På SUM forsker vi på mange ulike aspekter ved dette. Et fokus er på statens endrede rolle som en utviklingsaktør, og hvilke strategier gamle økonomiske og politiske eliter benytter seg av i en globalisert kontekst. Et annet forskningsfokus er på utfordringene for global styring av miljø og utviklingsspørsmål, og fremveksten av nye globale og regionale institusjoner og organisasjoner. Vi forsker også på migrasjonsstrømmer og miljømessige og økonomiske implikasjoner av disse, og på globalisering av konsummønstre og betydning for miljømessig bærekraftighet.
 

Publisert 17. aug. 2011 13:36 - Sist endret 6. sep. 2017 09:54