English version of this page

Vi forsker på: Global helse

Global helse refererer til problemer som overskrider nasjonale grenser og har innvirkning globalt.

Fødselsklinikk i Burkina Faso

Fødselsklinikk i Burkina Faso. Illustrasjon foto: Katerini Storeng

SUMs forskning på global helse favner koblingene mellom helse og sosiale, økonomiske, politiske og miljømessige faktorer. Helseutfordringene i det 21. århundre krever tverrfaglige tilnærminger. Fokus for helseforskningen er globalt styresett, globale helseinitiativ, reproduktiv helse, mor og barn og helsesystemer.
 

Mer informasjon finnes på forskergruppen Power and Politics of Global Health nettside

Publisert 17. aug. 2011 13:29 - Sist endret 15. okt. 2018 13:12