English version of this page

Vi forsker på: Forvaltning av naturressurser

Tilgang til, forvaltning av, og kontroll over naturressurser er grunnleggende for folks levekår over hele verden.

Foto: Cecilie von Hirsch.

SUMs forskning favner en rekke temaer innen naturressursforvaltning, blant annet koblingen mellom jordbruksendring og levekår, genmodifisert produksjon i landbruket, klimaendringer, skogforvaltning og sosial og kulturell betydning av jakt, fiske og viltforvaltning.

Prosjektene gjennomføres i en rekke land inkludert Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Nicaragua, Norge, Storbritannia og Tanzania.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:36 - Sist endret 8. nov. 2017 10:47