English version of this page

Vi forsker på: Fattigdom og utvikling

Til tross for tiår med bistand har innsatsen for å redusere verdens fattigdom hatt begrenset suksess.

Foto: Colourbox.no

Fattigdommen er flerdimensjonal. Selv om lav inntekt er en sentral indikator, er den bare en av flere. Fattiges liv er også preget av mangel på tilgang og rettigheter til mat, helse, utdanning, jord og andre naturressurser, sikkerhet og politisk innflytelse.

SUMs forskning omfatter komparative studier av fattigdom på tvers av land og regioner og tar for seg tema relatert til naturressursforvaltning, klimaendringer, bistand, styresett, menneskerettigheter og etikk. Det omfatter også studier av formulering og implementering av politikk, noe som kaster lys over årsaker til at visse strategier for reduksjon av fattigdom fungerer i noen land og regioner og ikke i andre.

Publisert 17. aug. 2011 13:02 - Sist endret 6. sep. 2017 09:53