English version of this page

Vi forsker på: Energi, miljø og klima

Energi er nødvendig for utvikling og opprettholdelse av sosiale og økonomiske systemer, samtidig som energibruk er forbundet med stadig økende miljøkostnader.

Foto: Colourbox.no

Energiforskningen på SUM har som formål å generere nye teoretiske perspektiver på en overgang til et samfunn med mer bærekraftig energiforbruk og renere energiproduksjon. Dette vil igjen bidra til bedre global fordeling av rikdom og ansvar for utslipp av klimagasser.

For mer informasjon om dette forskningstemaet, gå til de engelske nettsidene.

Publisert 17. aug. 2011 13:28 - Sist endret 6. sep. 2017 11:43