English version of this page

Vi forsker på: Asia

Verdens største og mest folkerike kontinentet er nå klar til å bli den nye driveren av den globale økonomien.  

Photo: Colourbox.no.

Økonomisk utvikling med økende ulikhet

Asia har vært gjenstand for en økonomisk vekst og velstand som har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom de siste tiårene. Nye muligheter for sosial mobilitet og endring har åpnet seg i Asias voksende økonomier, og den voksende middelklassen i India og Kina i særdeleshet higer etter ny livsstil og nye forbruksmønstre som både etterligner og avviker fra de vi finner i Vesten. Men den økonomiske utviklingen i Asia produserer både vinnere og tapere. India alene har mer enn en tredjedel av verdens fattige, og ulikheter mellom rurale og urbane områder er økende i mange land, ikke minst i Kina. Økonomiske vekst er ledsaget av nye former for marginalisering over hele kontinentet, selv om fordelene av vekst og utvikling nå går ut over de nasjonale elitenes snevre sirkler og omfatter flere befolkningsgrupper enn før. Og kjønnsforskjellene reproduseres til tross for økt flyt av bilder, kultur og kapital som gir inntrykk av mobilitet og fleksibilitet.

SUMs Asia-relaterte forskning

SUM forskning på Asia favner samspillet mellom politiske, økonomiske og sosiale forhold. Forskningen omfatter emner som belyser sentrale utfordringer og dilemmaer i utviklingsprosessene og hvordan disse utspilles i ulike asiatiske kontekster og under ulike regime. Disse omfatter rurale - urbane konflikter, kjønn og ulikhet, forbruk og klasseformasjon; demokrati og utvikling, fattigdom og sårbarhet, og lokal utviklingspolitikk.
 

Publisert 14. sep. 2011 11:40 - Sist endret 6. sep. 2017 11:44