English version of this page

Vi forsker på: Afrika

Som verdens største og mest folkerike kontinentet etter Asia, står Afrika overfor noen av verdens vanskeligste utviklingsutfordringer.

Foto: Kristin Alfsen.

Et kontinent med store utfordringer

Afrikas nyere historie har vært preget av politisk ustabilitet, vold og autoritært styre, samt etniske spenninger, hungersnød, borgerkrig og miljøutfordringer som alle virker hemmende på sosial og økonomisk utvikling. Høye nivåer av analfabetisme, underernæring, dårlig vann og sanitærforhold, samt dystre helseindikatorer bidrar også til at Afrika stiller bakerst i verden når det gjelder utviklingsindikatorer.

Store kulturell rikdom og ulik fordeling

Men til tross for store problemer er Afrika også et kontinent med stor kulturell rikdom og mangfold. Noen land gjør store fremskritt økonomisk og mange flere stater er demokratisk styrt nå -enn tilfellet var for tjue år siden. Forekomsten av HIV/AIDS ser ut til å ha stabilisert seg og barnedødelighet synes å være avtagende, mens antallet som gjennomfører grunnskolen er stigende. I dag er Afrika et kontinent der økonomiske og sosiale forhold og styringsstrukturer gjennomgår omfattende endringer.

SUMs forskning på Afrika

SUMs Afrika-relaterte forskning fokuserer på noen av disse endringsprosessene. SUM-forskere med bakgrunn fra antropologi, sosiologi, statsvitenskap, økologi og biologi, er involvert i prosjekter i Kenya, Burkina Faso, Sør-Sudan, Tanzania, Zanzibar, og Malawi. Forskningen omfatter emner som spenner fra utfordringene ved å implementere fornybar energi og sosio-kulturelle aspekter ved energi, biologisk mangfold, levekår og matvaresikkerhet, til studier av styresett, bistandspolitikk og globale helsespørsmål, inkludert vaksiner, reproduktiv helse og helse systemutvikling. SUM er også involvert i større prosjekter som omfatter samarbeid mellom norske og afrikanske utdannings-og forskningsinstitusjoner.
 

Publisert 14. sep. 2011 11:41 - Sist endret 6. sep. 2017 09:52