Benedicte Bull og Francisco Sánchez: Eliter, populister og venstrebølgens endelikt i Latin-Amerika

Publisert i tidsskriftet Agora.

Forsiden til Agora

Venstrepopulismen i Latin-Amerika var bygget på en anti-elitistisk diskurs, men dens skjebne var avhengig av at den lyktes med å dyrke fram nye eliter, hevder Benedicte Bull og Francisco Sánchez i Agoras spesialutgave om populisme, Agora nr 1–2, 2020.

Agora kommer ut i papirformat, men artiklene vil bli gjort tilgjengelig på idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Se Agoras Facebook-konto for omtale av speialnummeret.

Publisert 11. sep. 2020 11:29 - Sist endret 5. mars 2021 17:13