Thorunn Gullaksen Endreson: Lesningens uutholdelige letthet: John Erik Rileys "Heimdal California"

I Gujord, Heming og Per Arne Michelsen: Norsk Litterær Årbok 2015, Det norske samlaget 2015

Om boken

I år fyller Norsk litterær årbok 50 år. I denne jubileumsutgåva skriv Hans Skei om kva NLÅ har betydd for litteraturforskinga, og elles innheld årboka som vanleg litteraturvitskaplege artiklar om likt og ulikt. I årets utgåve skriv Nora Simonhjell, Harald Bache-Wiig og Frode Helmich Pedersen høvesvis om poesi-, prosa- og kritikkåret. Heming Gujord og Per Arne

Michelsen skriv om Kjell Westø som vann Nordisk råds litteraturpris for romanen Hägring 38.

Elles inneheld jubileumsutgåva artiklar om Brune som vann Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, diskusjonen om kanon, om Berserkergang i Nordvestpassasjen og om forfattarar som John Erik Riley, Thorvald Steen, og Knut Hamsun.

 

Publisert 3. nov. 2015 14:16 - Sist endret 4. nov. 2015 12:29