English version of this page

Walden, Freedom og tilbaketrekning

Prosjektet tar sikte på å vise hvordan litteraturens økokritiske potensial kan synliggjøres, og bidra til en bevisstgjøring rundt naturens betydning for livskvaliteten.

I motsetning til de amerikanske kritikernes tilsynelatende synkrone lesning av Jonathan Franzens Freedom, vil dette prosjektet se på  romanen fra et diakront perspektiv. Slik kan den leses som en elegi over Thoreaus Walden og over tilbaketrekningsmotivet i amerikansk litteratur generelt. En slik kontekstuell historisk lesning vil kunne synliggjøre romanens økokritiske potensial. Andre del av prosjektet består av en resepsjonsanalyse.
 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 15:08 - Sist endret 18. sep. 2020 15:26

Deltakere

  • Thorunn Gullaksen Endreson
Detaljert oversikt over deltakere