Deltakere i Virkningen av rurale solenergiprosjekter på kvinner i India