English version of this page

Virkningen av rurale solenergiprosjekter på kvinner i India (avsluttet)

Solenergi har blitt en viktig faktor innenfor utviklingshjelp til rurale strøk som ledd i å sikre folks basis behov. Dette prosjektet søker å bidra med kunnskap om sosiale og kjønnede virkninger av sol energi prosjekter i landsbyer i statene Jharkhand og Uttar Pradesh.

Omtrent to milliarder mennesker i verden lever uten tilgang på strøm til lys og energi. Konsekvensene av å mangle bærekraftig og pålitelige energiløsninger er alvorlige helseproblemer, hindringer for utdannelse og vanskeligheter for å drive inntektsbringende aktiviteter. På grunn av internasjonal bekymring for økende økonomisk ulikhet og klimaendringer er løsningen innen fornybar energi blitt populært i rurale utviklingsprosjekter i Sør.


Energi er ofte ansett som et rent teknologisk og kjønnsnøytralt anliggende. Likevel er kvinner ofte hardest berørt av mangel på moderne energiløsninger på grunn av sin rolle som hovedbruker av energi til husholdning, jordbruk og småbedrifter. I tillegg har introduksjonen av nye energiløsninger forskjellige kjønnede konsekvenser for tilgang og beslutningstaking på husholdnings, samfunns, og nasjonalt nivå. Formålet med dette prosjektet er å identifisere faktorer som fremmer eller hindrer likestilling i rurale solenergi prosjekter, og utforske slike prosjekters virkning på kvinners sosiale status, politiske deltagelse, (kjønnet) fattigdom og mor/barn helse, i landsbyer i Jharkhand og Rajasthan.


Varighet: august 2010 – august 2014.
 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 28. sep. 2011 13:41 - Sist endret 5. aug. 2020 11:24