Deltakere i Småbedrifters rolle i jobbskapning og oppnåelse av bærekraftsmålene i voldelige storbyer (UrbanSME)