English version of this page

Småbedrifters rolle i jobbskapning og oppnåelse av bærekraftsmålene i voldelige storbyer (UrbanSME)

Gateselger med vogn med diverse småvarer

Foto: Eileen Mairena Cunningham, Alba Sud Fotografia, flickr

Om prosjektet

I store deler av verden er det småsmåbedrifter som skaper de fleste jobbene, og som gir flest mennesker levebrød. Særlig i store byer i fattige land er småbedrifter viktige arbeidsgivere, og det er her størstedelen av jordas befolkning vil bo i fremtiden. Mange slike storbyer har imidlertid et stort voldsproblem. Småbedrifter er ofte ofre for vold og kriminalitet, som for eksempel pengeutpressing og tyveri. Av og til er småbedrifter også en del av voldsproblemet. Det skjer når de samarbeider med gjenger eller "vasker" svarte penger. I andre tilfeller er småbedrifter med på å skape mer fredelige lokalsamfunn og økt velferd.

Urban SME forsker på hvordan småbedrifter kan skape bærekraftige jobber og bidra til tryggere byer. Prosjektet vil sammenlikne småbedrifter i seks byer som er preget av ulike former for vold: Beirut, Cape Town, Bogota, Kampala, Medelllin, San Pedro Sula og San Salvador.

Gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervju med ledere for småbedrifter skal vi finne ut:

  • Hva er det som karakteriserer småbedrifter som klarer å overleve og vokse i voldelige urbane områder?
  • Hvilke småbedriftene overleve og vokser i størst grad: de som samarbeider med voldelige aktører, eller de som er med på å hindre vold?
  • Hva slags ressurser er viktigst for småbedriftenes overlevelse og vekst?
  • Hvordan klarer de vellykkede småbedriftene å bruke relasjoner til myndigheter og store selskaper til sin fordel?
  • Hvordan tar disse bedriftene strategiske valg som hjelper dem til å overleve?

Mål

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å forklare hvordan småbedrifter bidrar til utviklling og hvorvidt deres strategier styrker eller underminerer tryggheten i voldelige urbane områder. Gjennom bedre å forstå det, vil vi også kunne forstå hvordan småbedrifter kan bidra til bærekraftsmålene nummer 8 (gode jobber og økonomisk vekst), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 16 (fred, rettferdighet og sterkere institusjoner).

Finansiering

12 000 000 NOK, fra Norges forskningsråd

Les mer om prosjektet  og se publikasjoner på den engelske siden.

Publisert 1. sep. 2020 15:45 - Sist endret 23. apr. 2021 14:25