English version of this page

UNFAIR - Hvordan kan vi minske ulikhet i samfunnet? (avsluttet)

Norske og latinamerikanske forskere samarbeider for å forstå hvilke faktorer som kan føre til fattigdoms- og ulikhetsreduksjon.

Photo: flickr.com

Om prosjektet UNFAIR

UNFAIR er et samarbeidsprosjekt mellom FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika (ECLAC) og Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for prosjektet er den historiske nedgangen i inntektsforskjeller i Latin Amerika og ECLACs nyeste forskning på faktorene som har ført til denne ulikhetsreduksjonen. ECLAC samarbeider nært med flere regjeringer for å gjøre denne endringen varig og bærekraftig.

Deltakere på UiO er:

ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling
SUM - Senter for utvikling og miljø
ØI - Økonomisk Institutt

 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 3. juni 2014 13:10 - Sist endret 20. feb. 2017 14:17