SUM MEDIC: En tverrfaglig tilnærming til ulik vaksinasjonsdekning (avsluttet)

Målet med SUM MEDIC er å utvikle en metode for å identifisere faktorer som fremmer og hindrer vaksinasjonsdekning, ved å ta høyde for sosiale, politiske og økonomiske aspekter ved konteksten rundt vaksine-systemet.  

Foto: Kristin Alfsen

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 14:16 - Sist endret 6. okt. 2015 09:13