English version of this page

Strøm fra folket? Drivkrefter og hindringer (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på husholdninger som produserer strøm ved hjelp av solceller (prosumenter) i Norge og søker å forstå hva som er folks motivasjon og erfaringer, hvilke hindringer som finnes for slik aktivitet og hvordan prosument-rollen virker på folks strømbruk i hverdagen.

For mer informasjon om prosjektet se engelske nettsider

 

Publisert 2. juli 2015 08:48 - Sist endret 7. mars 2019 15:25