Deltakere i Smarttelefonpandemien: mobilteknologi og data i håndteringen av COVID-19 (SMARTCOVID)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47 22858883 +47 48033487 (mob) katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Antoine de Bengy Puyvallée Stipendiat +47 40073554 (mob) 400 73 554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Desmond McNeill Emeritus +47-22858991 +47-95031848 (mob) desmond.mcneill@sum.uio.no Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Jonas Engestøl Wettre