English version of this page

Rurale endringer og fornybar energi: Implementeringen av energikorridoren mellom EU og Nord-Afrika

Fornybar energi ses på som nøkkelen for å redusere klimakrisen, men kan vi egentlig begrunne denne påstanden?

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker de sosio-økologiske konsekvensene av å bygge en energikorridor mellom EU og Nord-Afrika. Ved hjelp av multi-sited entografisk design skal dette prosjektet følge høyspenningsveiene og kartlegge dannelsen av energikorridoren.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publisert 13. juni 2019 16:20 - Sist endret 28. okt. 2020 15:00