Deltakere i Re-forhandling av 'Girl Power': Kvinner og jenter som de nye entreprenørene for bærekraftig utvikling