Deltakere i Re-forhandling av 'Girl Power': Kvinner og jenter som de nye entreprenørene for bærekraftig utvikling

Navn Telefon E-post Emneord
Johanna Adolfsson Ph.d.-stipendiat +47 22858878 j.s.adolfsson@sum.uio.no Psykologi, Global helse, Utvikling, Malawi