Politikk og motstand i Vestbengal, India (avsluttet)

Ekspropriering av landbruksjord til industrielle formål har ført til store protester fra bønder og landarbeidere mange steder i India. Dette prosjekt analyserer hvordan folkelige protester og motstand mot tvangsekspropriering skapes og formes i den indiske delstat Vestbengal. 

Foto: Kenneth B. Nielsen.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 13:12 - Sist endret 15. juni 2016 14:16