English version of this page

Pandemiske sammenfiltringer: Den industrielle kjøttproduksjonens politiske økologi i en "pandemisk tidsalder"

Bildet kan inneholde: brun, oransje, organisme, kunst, gjøre.

Om prosjektet

Kortnavn: PANDEMEAT

Varighet: 2021-2025

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) erklærte nylig at vi lever i en «pandemisk tidsalder» med et økende antall og hyppigere utbrudd av sykdommer spredt mellom dyrearter, inkludert mennesker. Slike sykdommer kan potensielt forårsake fremtidige pandemier som vil ha sterk innvirkning på samfunn og økonomier. Industrielt jordbruk og husdyrhold er blant de avgjørende drivkreftene bak den pandemiske tidsalderen. Disse landbruksindustriene er nå i ferd med å tilpasse seg overfor mulige fremtidige pandemier. I dette kritiske samfunnsvitenskapelige prosjektet skal en gruppe geografer utføre feltarbeid i Norge og Danmark blant bønder og produsenter av fjærfekjøtt, statlige og overstatlige byråkrater, industriledere og andre. Med et politisk økologisk perspektiv skal prosjektet undersøke hvordan tidligere og pågående fuglepandemier påvirker fjærfebønder og slakterier i de to landene. Prosjektet skal også undersøke hvordan produksjonen av fjærfekjøtt endres for å tilpasse seg og muligvis forhindre en ny pandemi. Fokuset vårt er ikke bare på menneskene som produserer og spiser fjærfe, men også på trekkfuglene som finnes i området deler av året, så vel som de ulike mikrobene som finnes i menneskelige og ikke-menneskelige kropper. Vi skal dermed utforske relasjoner mellom de ulike artene som er involvert i industriell fjærfeproduksjon.

Mål

Prosjektet har som mål å utvikle nye begreper og teorier for å forstå de komplekse forholdene som impliseres i produksjonen og fremveksten av sykdommer med pandemisk potensial, samt den varierte responsen blant bønder og produsenter med å tilpasse seg en pandemisk tidsalder. 

Bakgrunn

Tidsperspektiv: 4 år, fra oktober 2021 til oktober 2025

Participating departments: Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo;  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Theoretical basis / home fields: Samfunnsgeografi, sosialantropologi, politisk økologi, landsbruksstudier

Methods: Blandede metoder. Primærmetoden er 'multi-sited' feltarbeid i Norge og Danmark, der vi skal kartlegge "kjeder, stier, tråder, konjunksjoner" langs rutene til fjærfe kjøttvarer og infrastrukturer i og mellom lokaliteter.

Finansiering

12 000 000 NOK, fra Norges forskningsråd. 

Publisert 12. okt. 2021 14:47 - Sist endret 8. nov. 2022 16:01