Betaling for økosystemtjenester i Latin-Amerika (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å utvikle en integrert metode for å evaluere betaling for økosystemtjenester innenfor rammene av FNs REDD-program. Dette programmet skal redusere utslipp av klimagasser grunnet avskoging.  

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 12:50 - Sist endret 1. mars 2017 09:02