NorLED (avsluttet)

Målet med dette prosjektet er å forske på utvikling og bruk av LED-teknologi i ikke-industriell sammenheng. Den norske delen er finansiert av Norges forskningsråd.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 09:07 - Sist endret 13. aug. 2013 13:28