English version of this page

Renewing the Nordic Model (REN) (avsluttet)

Hvordan bygge et samarbeidssamfunn i en konkurransedrevet verden?

Om prosjektet

Den siste delen av det forrige århundret så modningen av den nordiske samarbeidsmodellen, men også fremveksten av neoliberalismen, som etter hvert aksellererte konkurransedrevet globalisering. I dag må den nordiske ‘kooperative ånden’ forholde seg til en nådeløs markedskonkurranse. Dette prosjektets formål er å studere vilkårene for bevaring og fornyelse av  nordiske ‘samarbeidssamfunn’ i en stadig mer konkurransedrevet verden.

Prosjektets tilnærming er tverrfaglig, basert på synergier mellom samfunnsfag og humaniora på den ene siden, og den «tredje bølgen» i evolusjonsvitenskap på den andre. Evolusjonsforskere vi samarbeider med er interessert i nordiske inklusive samfunn som eksempler på samarbeidets og altruismens (dvs. gruppeseleksjonens) kraft; i følge dette perspektivet slår Norge, Sverige og Danmark de fleste andre samfunn m.h.t. høy livskvalitet og produktivitet fordi de har utviklet en fin balansegang mellom samarbeid og konkurranse.

Mål

Følgelig er vårt mål å kaste et nytt blikk på de kulturelle, økonomiske og politiske mekanismer bak den nordiske samarbeidsmodellen. Vi skal se på utviklingen av samarbeidets etos i nordiske kulturer og skoleprogrammer, samt dynamikken mellom samarbeid og konkurranse i næringsliv og politiske prosesser.

Prosjektet reiser tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan kan nordiske land fornye sine samarbeidsmodeller slik at de kan håndtere utfordringer knyttet til globale markeder, klimaskiftet og økt migrasjon (og dermed mulige inngrep av sekteriske subkulturer);
  2. Hva er skjebnen til nordiske ‘prososiale’ verdier når de spres på internasjonale arenaer? Er universalisering av samarbeidssamufunn mulig eller legitim?
  3. I hvilken grad kan prosjektets radikale tverrfaglighet bringe nye innsikter i den kulturelle evolusjon av nordiske samarbeidssamfunn? Er det mulig å overkomme det legendariske gapet mellom naturfag og samfunnsfag? (CP Snow, «To kulturer», 1959).

Bakgrunn

I 2013 opprettet vi et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom det amerikanske instituttet for evolusjon (the American Evolution Institute) og en gruppe norske forskere innen fagfelt som biologi, kulturhistorie, statsvitenskap, økonomi og utdanning.

Finansiering

Universitetet i Oslo

Samarbeid

The American Evolution Institute

Anthropology Department, University of California, Berkeley

Copenhagen Business School (CBS)

College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut (UCONN)

Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University

Publisert 19. jan. 2016 11:34 - Sist endret 25. sep. 2020 09:28